--- EN ---

Legal disclaimer statement

 

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information, it is a property of company Intra Lighting d.o.o. and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error), please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 

Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the opinions of the Intra Lighting d.o.o. 

E-mail message is scanned by F-Secure Anti-Virus.

 

 

 

 


--- SL ---

Izjava o omejitvi odgovornosti

 

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last podjetja Intra Lighting d.o.o. ter namenjene izključno naslovniku. V kolikor ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. 

Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča Intra Lighting d.o.o. 

Elektronsko sporočilo je pregledano F-Secure protivirusnim programom. 

 

 

 

 


--- HR ---

Izjava o ograničenoj odgovornosti

 

Ova elektronička poruka i svi njezini privici mogu sadržavati povjerljive i / ili povlaštene informacije, je vlasništvo tvrtke Intra Lighting d.o.o. i namijenjena isključivo za naslove. Ako niste naznačeni primatelj (ili ste dobili ovu  elektroničku poruku pogreškom), molimo Vas odmah obavijestiti pošiljatelja i obrišite ovu elektroničku poruku. Svako neovlašteno kopiranje, distribucija ili otkrivanje sadržaja u ovoj elektroničkoj poruci je strogo zabranjeno. Mišljenja sadržana u ovoj elektroničkoj poruci se ne poklapaju nužno s mišljenjima Intra Lighting d.o.o. 

Elektronička poruka je provjerena sa F-Secure Anti-Virusnim programom.

 

 

 

 


--- SR --

Izjava o ograničenoj odgovornosti

 

Ova elektronska poruka i svi njeni sadržaji mogu sadržati poverljive i / ili povlašćene informacije, koje su vlasništvo preduzeća Intra Lighting d.o.o. i namenjena isključivo za naslove. Ako niste naznačeni primalac (ili ste dobili ovu  elektronsku poruku greškom), molimo Vas odmah obavestite pošiljaoca i obrišite ovu elektronsku poruku. Svako neovlašćeno kopiranje, distribucija ili otkrivanje sadržaja u ovoj elektronskoj poruci je strogo zabranjeno. Mišljenja sadržana u ovoj elektronskoj poruci se ne poklapaju obavezno sa mišljenjima Intra Lighting d.o.o. 

Elektronska poruka je proverena sa F-Secure Anti-Virusnim programom.